perjantai 18. lokakuuta 2019

Pihatöinä puutarhatöina tonttien ja pihojen aitaamisia tilauksesta käteismaksulla edetään. Huomioitavia seikkoja ohessa

Pihatöinä puutarhatöina tonttien ja pihojen aitaamisia tilauksesta, käteismaksulla edetään
Joko alvittomina tai alvillisina pihatöinä, riippuen mitä sovitaan. Kotitalousvähennyskuitti tarvittaessa.Katso esittelyvideo: 


Piha-aitojen pystytykset joko niin että tilaaja apumiehenä tai eri maksusta apumies mukana, jotta homma sujuu:


Pihatöinä puutarhatöina tonttien ja pihojen aitaamisia tilauksesta, käteismaksulla edetään

Piha-aitojen kestopuutolppien lyönti tukea vasten jalustaansa Talonmiespalvelu Tampere pic1-5Tiedustelut ja tilaukset ensisijassa sähköpostilla
Talonmiespalvelu@gmail.com

Puhelin / whatsup: 044-3380291 viestinä. Puhelut eivät aina työn lomassa onnistu.
https://pihapuiden-kaadot-Tampere.blogspot.com
Pihapuiden kaadot rutiinilla, kiipeilykaatoja en tee. Käteisellä edetään kun homma on sovittu ja hinta rintataskussa. Pihatyöt sujuvat paremmin kuin tanssi:
Maanmuokkauksissa apunamme Stihl / Viking 585 puutarhajyrsin, työskentelylevys 85 cm, vakoaura, rautapyörät https://puutarhajyrsinta.blogspot.com


Huomioitavia seikkoja aitauksien teosta ohessa:


Eri kaupungeissa on tonttien ja pihojen aitaamisesta oheisia ohjeistuksia:

Tonttien aitaaminen
 Yleistä
 Pensasaita
 Rakennetut aidat
 Jäteaitaukset
 Portit

Nämä ohjeet perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 126 pykälään, Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 pykälään, sekä Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2000:en 3 ja 34 pykälään.

Kiinteistön omistaja tai haltija voi rakentaa tai istuttaa tonttinsa rajoille näiden ohjeiden mukaisen aidan, ellei asemakaava toisin määrää.

Näissä ohjeissa esitetään aitaamisen suunnitteluperiaatteita ja määritellään, milloin toimenpideluvan hakeminen on tarpeen.

Yleistä
Aitaaminen rakennetulla aidalla on yleensä luvanvarainen, jos se olennaisesti vaikuttaa tontin ilmeeseen kaupunkikuvassa. Aitaa suunniteltaessa tulee suunnittelijan olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen.

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöönsä. Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Erityisesti puuaidan suorana pysymiseen tulee kiinnittää huomiota. Korkeampi aita vaatii paremman perustamisen. Ympäristöä rumentava aita voidaan määrätä purettavaksi.

Värityksessä tulee välttää liian vaaleita ja kirkkaita värisävyjä niiden huolto-ongelmien sekä kaupunkikuvallisesti liian voimakkaan ilmeen vuoksi. Katurajoille rakennettavien aitojen materiaaliksi ei suositella käsittelemätöntä painekyllästettyä puuta.

Tonttien välisellä rajalla olevan aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi, ellei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä.


Pensasaita
Tontin rajoille voidaan ilman toimenpidelupaa istuttaa pensasaita. Aita voi olla leikattava tai vapaasti kasvava. Tonttien väliselle rajalle voidaan istuttaa pensasaita naapurin suostumuksella. Naapurien tulee sopia keskenään aidan rakentamisesta ja huollosta. Ilman naapurin suostumusta tulee aidan olla kokonaisuudessaan omalla tontilla ja se tulee voida hoitaa oman tontin puolelta.

Aita ei saa varjostaa naapuritonttia kohtuuttomasti. Pensasaidan korkeuden tulisi yleensä olla enintään 2,5 m. Katurajalla aidan tulee olla kokonaisuudessaan oman tontin puolella.

Rakennetut aidat
Katurajalle saa rakentaa enintään 0.6 m korkean puurakenteisen aidan esimerkiksi kulkuesteeksi ilman toimenpidelupaa. Aidan tulee olla muotoilultaan ja väritykseltään ympäristöön sopiva. Korkeammat puuaidat ja kaikki kivirakenteiset aidat edellyttävät toimenpideluvan.

Tonttien väliselle rajalle voi ilman toimenpidelupaa rakentaa enintään 1.2 m korkean puurakenteisen aidan naapurin suostumuksella. Naapurien tulee tällöin sopia keskenään aidan rakentamisesta ja huollosta.

Ilman naapurin suostumusta voidaan rakentaa enintään 1,2 m korkea aita, jos aidan etäisyys naapuritontin rajasta on suurempi kuin aidan korkeus, ja aita voidaan huoltaa omalta tontilta. Aidan ja tontin rajan välinen tila on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Korkeammat puuaidat ja kaikki kivirakenteiset aidat edellyttävät toimenpidelupaa.

Tontin sisälle voidaan ilman toimenpidelupaa rakentaa alle 1,2 m korkeita puuaitoja. Rivitalojen pihojen väleihin voidaan rakentaa enintään 2 m korkuinen aita enintään 10 m pituisena.


Jäteaitaukset
Tontille saa rakentaa ilman toimenpidelupaa jäteastia-aitauksen, jonka korkeus on enintään 1,2 m ja sivun pituus enintään 3 m. Aitauksen tulee sopia kaupunkikuvaan. Aitaus tulisi rakentaa siten, että jäteastiat eivät näy kadulle. Jos tontin rajoilla on pensasaita, tulee aitaus rakentaa pensasaidan sisäpuolelle. Naapurin suostumus aitaukselle tulee saada, jos etäisyys naapuritontin rajaan on pienempi kuin
- vanhalla jäteastiapaikalla 1m
- uudella jäteastiapaikalla 4 m.

Sivun alkuun
Portit
Enintään 1,2 m korkean ja pylväineen 4 m leveän portin rakentaminen ei edellytä luvan hakemista.

--------------
Pihatöitä monenlaisia tilauksesta käteisellä edetään Tampere Pirkanmaa, toki kauemmaksin kun vaan on käteistä iskeä kättelyssä:
https://pihatoita.blogspot.com/
---------------

torstai 6. heinäkuuta 2017

Kun tarvitset apua pihaasi ja pihatöihisi, ota yhteyttä: Pihatyötä Tampereella, pihatyöt ja pihatöitä Pirkanmaan ja Tampereen talousalueilla moninaisine erilaisine pihatöineen pihakivien laitoista pihapuiden kaatoihin ja pensaikkojen alasleikkauksiin, omenapuiden vuosittaiset leikkauksetKun tarvitset apua pihaasi ja pihatöihisi, ota yhteyttä: Pihatyötä Tampereella, pihatyöt ja pihatöitä Pirkanmaan ja Tampereen talousalueilla moninaisine erilaisine pihatöineen pihakivien laitoista pihapuiden kaatoihin ja pensaikkojen alasleikkauksiin, omenapuiden vuosittaiset leikkaukset, ruohikoiden leikkaukset etc

E-mail: talonmiespalvelu@gmail.com
Puhelin: 044-3380291

Maksutapa käteisellä heti. Tarvikkeet hinnoitellaan erikseen noutoineen

Yleisin maksuperusta 50 euroa alkava tunti + siirtymäkulu + työkalukorvaus tapauskohtaisesti

--------------------------------------------------

-------

Pihapuiden kaadoissa Stalpen kaadonsuuntaaja huollettujen kunnon moottorisahojen kera.


Pihapuut kaatuvat ja pätkitään tilauksen mukaan, jätetään pihaanne tai viedään pois, ihan miten toivotaan ja minkä mukaan maksetaan.

Kuomullisella peräkärryllä viedään pihan leikkausjätteitä tai tilataan tarvittaessa siirtolava lukuunne
--------------------------------------------------------------------------
Pihojen puutarhatöissä voi moni uupua, siksi voitte kysyä ja tilata apuamme:
  

Pihojen kasvistojen siirroissa esim uuteen kohteeseen voitte myös kysyä apuamme:

Hevoskastanjan taimet voivat aikansa olla talojen seinustoilla rusakoilta suojassa, mutta tietyn vaiheen jälkeen ne on hyvä siirtää meluvalleihin tmv:iin paikkoihin pois seinustoiltaPihojen siivouksissa kertyy yllättäen vaikka kuinka paljon puutarhajätteen lisäksi muutakin pihatyöjätettä:


Pihojen seinustat pysyvät parhaiten ilman rikkaruohoja lankuttamalla ja varjostamalla seinustat niin ettei siellä rikkakasvit, eivätkä muut kasvustot viihdy. Myrkyttämisiä en suosittele pihapiireissä.-----------------------------------

Pihatöitä tilauksesta käteisellä, ennakkomaksuin edeten Tampereen talousalueella
https://pihatoita.blogspot.fi/ 

 -----------------------------------------------------------------

torstai 22. lokakuuta 2015

Kun tarvitset; Pihatyötä Tampereella, pihatyöt ja pihatöitä Pirkanmaan ja Tampereen talousalueilla moninaisine erilaisine pihatöineen pihakivien laitoista pihapuiden kaatoihin ja pensaikkojen alasleikkauksiin, omenapuiden vuosittaiset leikkaukset


Kun tarvitset; Pihatyötä Tampereella, pihatyöt ja pihatöitä Pirkanmaan ja Tampereen talousalueilla moninaisine erilaisine pihatöineen pihakivien laitoista pihapuiden kaatoihin ja pensaikkojen alasleikkauksiin, omenapuiden vuosittaiset leikkaukset etc

E-mail: talonmiespalvelu@gmail.com
Puhelin: 044-3380291

Maksutapa käteisellä heti. Tarvikkeet hinnoitellaan erikseen noutoineen

Yleisin maksuperusta 50 euroa alkava tunti + siirtymäkulu + työkalukorvaus tapauskohtaisesti

Katso eräs töideni esittelyvideo: 

-----------------------------------------------
http://pihatoita.blogspot.fi/
-------------------------------------------------------